Home

Január 12 don kanyar

A doni katasztrófa - Cultura

Hetvenöt éve, 1943. január 12-én indította meg támadását a szovjet Vörös Hadsereg a Don-kanyarban, melynek következtében a 207 ezer fős 2. magyar hadsereg mintegy százezer katonája vesztette életét. A 2. magyar hadsereget német követelésre, kormányközi egyezmény alapján küldték ki a keleti frontra 1943. január 12. és ami utána történt A sztálingrádi hadművelet részeként 1943. január 12-én indult meg a szovjet gőzhenger a magyar arcvonal-szakaszon. A 2. hadsereg-parancsnokság naplója így tudósított a bekövetkezett eseményről: Az urivi hídfőből várt orosz támadás 9.45-kor kezdődő heves tüzérségi és. Don-kanyar, 1942-43 A 2. magyar hadsereg története. Amikor 1943. január 12-én az urivi hídfőnél megindult a támadás, a védők azt hitték, hogy csak egy helyi áttörési kísérletről van szó. Január 14-én megindult a támadás Scsucsjénél is. A szovjetek T-34-eseket vetettek be, amelyek előbb legyőzték a segítségül.

Honvédeink a Don-kanyarban: Emlékezés 1943

 1. MIKLÓSA ERIKA - FOGOLYDAL (NON PROFIT VIDEÓ)1943. január 12-én indította meg támadását a szovjet Vörös Hadsereg a Don-kanyarban, melynek következtében a 207..
 2. Esztergomban január 12-én, 11 órától a Hősök terén emlékeznek a Don kanyar áldozataira.Tisztelegjünk azok előtt, akik megfagytak, akik megsebesültek, kiknek segélykiáltásait senki sem hallotta. Tisztelegjünk azok előtt is, akik fogságba estek, majd ezrével pusztultak el valahol a szibériai hómezőkön és útközben
 3. c, har
 4. tegy 125-130 ezren estek el, sebesültek meg, vagy estek fogságba
 5. tegy 125-130 ezren estek el, sebesültek meg, vagy estek fogságba
 6. A 2. magyar hadsereg a Magyar Királyi Honvédségnek az 1941/1942-ben érvényes hadrendben nem szereplő alakulata volt, amelyet 1942-ben állítottak fel, és a keleti hadszíntérre küldték harcolni. A hadsereg 1943 januárjában a Voronyezs körzetében vívott harcok során rendkívül súlyos, megsemmisítő veszteségeket szenvedett. A Don-kanyarban vívott harcok a magyar.

Idén január 12-én emlékezünk a magyar királyi 2. honvéd hadsereg doni tragédiájának 72. évfordulójára, amely szinte minden magyar családot érintett. Ezen a szomorú évfordulón a kassai tüzérezred egyik tisztjének naplórészletével szeretnénk emlékeztetni ama januári eseményekre. A naplórészlet Dr. Harsányi István tollából származik, aki a kassai 23. fogatolt. 1943. január 12-én kezdődött meg a Don-kanyarban a szovjet áttörés. A Vörös Hadsereg offenzívája 12-én a reggeli órákban indult meg, mínusz 40 fokos hidegben. Az elhúzódó hősies utóvédharcok a Magyar Királyi 2. Honvéd Hadsereg teljes széthullását okozták 2013. január. 14. 14:21 Iliás Katalin, Fülöp Máté (szerkesztők) Nagyítás Valahol Oroszországban - Nagyítás-fotógaléria. Hetven éve, 1943. január 12-én indította meg a Vörös Hadsereg a 2. magyar hadsereg elleni támadását a Don mentén, mely az egyik legnagyobb katonai katasztrófához vezetett 1943. január 12-én a 4. ezred harcos létszáma ezernégyszáznegyvenkét fő és 42 tiszt. Ez az ezernégyszáz ember több kilométer hosszúságban, mélység nélkül van elszórva. Az 1942. őszi hadműveleti parancs így írja le a 7. könnyű hadosztály védelmi vonalát: A 4. gyalogezred és a 35. gyalogezred frontszakasza

II. világháború - Tények, Képek, Adatok - Don-kanyar, 1942-4

 1. Az utolsó vonat Ungvárról - 07. 1943. január 12., Don-kanyar: fa Beküldte: Rozványi Dávid , 2014-12-12 13:00:00 | Regény Egy fagyos éjszaka rájuk szakadt a mennybolt: a szovjetek előkészítő tüzérségi tűz alá vették a magyar állásokat
 2. 4 hozzászólás A véletlen során találkoztam az életvidám és kiegyensúlyozott Simonics Feri bácsival 2005-ben, aki azon kevesek közé tartozott, akik hazajöttek a pokolból, a Don kanyarból
 3. A szovjet támadást 1943. január 12-én az urivi hídfőből indított erőszakos harcfelderítés vezette be a IV. hadtest 7. hadosztályának védőszakaszán. A következő napon támadásra indult a szovjet 40. hadsereg, majd 14-én a scsucsjei hídfőből a 3. harckocsihadsereg is
 4. c-negyven fokos orosz télben
 5. Pávai-Vajna Ferenc geológus 1964. január 12-én hunyt el. Fontos szerepet töltött be a hévízkutatásban és a hévizes barlangok keletkezésének elmélete is a nevéhez fűződik. Agatha Christie angol írónő 1976. január 12-én hunyt el, őt a krimi koronázatlan királynőjének tartják

Don-kanyar - 1943. január 12. - A magyar tragédia kezdete ..

1943. január 12-én a II. világháború keleti frontján nagy erejű támadás érte a Don-kanyarban védelmi állásokat elfoglalt, közel 200 ezer fős 2. magyar hadsereg egységeit. Sokáig csak annyit írtak a történelemkönyvek, hogy a Don-kanyarban elpusztult szinte a teljes 2. magyar hadsereg Marosvásárhelyi megemlékezések a Don-kanyar áldozataira 2013. január 9. | nincs hozzászólás A Don-kanyari offenzíva 70. évfordulója alkalmából emlékeznek az áldozatokra január 12-én Marosvásárhelyen A Don-kanyar álmítoszai Én a szeptemberi háborúbefejezést csak egy szép álomnak gondolom, amit vagy kimondott Kállay, vagy nem, de bennünk élt! A világpolitikában nem voltunk annyira járatosak, hogy ezt a lehetetlen álmot ne higgyük el! - emlékezett vissza kecskeméti búcsúztat Hetvenhat esztendeje, 1943. január 12-én. 1943. január 12-én a Donnál a Vörös Hadsereg megsemmisítő vereséget mért a fejvesztve menekülő 2. magyar hadseregre. Romsics Ignác történelemórája a Filmhíradó képeivel. 2011. március 19., 09:5 Hatvanhat éve, 1943. január 12-én kezdődött a második világháborúban a szovjet Vörös Hadsereg támadása az oroszországi Don-kanyarban, amelynek során szinte teljesen megsemmisült a 200 ezer fős 2. magyar hadsereg. A Magyar Királyi Honvédség alakulata, német nyomásra került kivezénylésre, a keleti-frontra

Az 1943. január 12-én megkezdődő szovjet hadműveletben gyakorlatilag megsemmisült a német követelésre felállított, 1942 nyarán a keleti hadszíntérre vezényelt 2. hadsereg. Szabó Péter, a szerző és Ungváry Krisztián történész a könyv bemutatóján A Z Á T T Ö R É S Január 12., kedd.. 1943. január 12-én, kedden reggel kilenc órakor Vécsey Béla alezredes, a 35. gyalogezred parancsnoka megkezdte a fronton sem elhanyagolható, szabályos hivatali munkát: nekilátott, hogy megfogalmazza a kitüntetési beadványokat Hetven éve, 1943. január 12-15. között zajlott le a doni ütközet, ahol a 2. magyar hadsereg 200 ezer katonája közül 120 ezren nem láthatták viszont hazájukat. A kisérleti előadást.

Don-kanyar: 65 éve semmisült meg a 2

1943. január 12-e: a gőzhengerként előre törő szovjet hadsereg a Don-kanyarban megsemmisítő csapást mért a 2. magyar hadseregre. Azon a rettenetesen hideg napon, a mínusz negyven fokos orosz tél markában nagyon sok magyar honvéd búcsúzott el a földi léttől. A soproni hagyományőrzők hosszú menettel, és megemlékezéssel róják le tiszteletüket a Doni-áttörés Sopron. 1943. január 12. és február 2. között a szovjet csapatok több mint 100 kilométert előrenyomultak. Március 5-én a 2. magyar hadsereg maradványait a német parancsnokság sürgősen hátravonta a Dnyeper nyugati partjára. Április 24-én elkezdődött az alakulatok hazaszállítása, egy részük a Szovjetunióban maradt megszállási. 2013. január 12. | 11:30. Don-kanyar, a magyar tragédia Megosztás. break Aludjatok, ti áldott hőseink, pihenj te néma hadsereg! Ringasson békén a távoli rög, s ne bántson könny, értetek pereg. Aludjatok csak Don menti holtak, folyó mentén szunnyadó bakák Egy fagyos éjszaka rájuk szakadt a mennybolt: a szovjetek előkészítő tüzérségi tűz alá vették a magyar állásokat.... Kattints a folytatásért

Székesfehérvár Városportál - Emléktűz-gyújtás lesz este azDon kanyar hőseire

A Don-kanyar áldozatai- Uriv, 1943

1943. január 12-én kezdődött a második világháborúban a szovjet Vörös Hadsereg támadása a Don-kanyarban, melynek következtében a 250 ezer fős 2. magyar hadsereg kötelékéhez tartozó honvédek és munkaszolgálatosok közül mintegy 125-130 ezren estek el, sebesültek meg, vagy estek fogságba. Ernő és Tatjána nap van, enyhül a hideg Már a fronton: katona és szélmalom. Az orosz és ukrán partizánok a malmok lapátjainak forgatásával jeleztek egymásnak. Konok Tamás és mások Don-kanyarban készült képeiből január 12-én nyilík kiállítás az OSA Centrális galériájában (Budapest, V., Arany János u. 32.) (Fotó: id. Konok Tamás Január 12-én Urivnál megindultak a szovjet Voronyezsi Front csapatai, a támadás célja a magyar és a visszamaradt olasz seregek szétzúzása volt. A 40. szovjet hadsereg kiemelt feladata volt a 2. magyar hadsereg felmorzsolása, ehhez a támadáshoz áttörési pontként Uriv, Scsucsje és délebbre Kantyemirovka városokat jelölték meg

amúgy közben rájöttem, ami a magyar köztudatban don-kanyar néven él, az az Uriv és Storozhevoje település között kanyar a Donon, mert onnan indult a január 12-ei nagy szovjet offenzíva és ott halt meg nagyon sok magyar. 2009. márc. 10. 17:48. 4/5 anonim válasza Fehér pokol a Don-kanyar mentén. A következmények mindenki előtt jól ismertek. A hetvennégy éve, 1943. január 12-én délelőtt Uriv térségéből elindított hatalmas túlerejű szovjet offenzíva áttörte a 7. könnyűhadosztály vitézül védekező egységeinek védővonalát Egy szál puskával a tankok ellen Hetven éve, hogy a szovjet csapatok támadást indítottak a Don-kanyarban a 2. magyar hadsereg ellen... Természet: DON KANYAR - 71 éve semmisült meg a 2. magyar hadsere Szabó Péter: Don-kanyar - A magyar királyi 2. honvéd hadsereg története (1942-1943), Zrínyi Kiadó, Budapest, 1994, ISBN 963-327-234-3; Dunavölgyi Péter: A magyar televíziózás története az 1980-as években - 1983. I. félév [halott link] (1983) Január 5.-től (A sorozat fogadtatása dokumentumokkal és forrásokkal.

Magyar katonák tízezreinek életébe került a doni

A január 12-i szovjet vállalkozás a 7. könnyű hadosztály arcvonalán 6-10 km-es előrenyomulást eredményezett a támadóknak. A 2 hadsereg-parancsnokság, de legfőképpen német felettes parancsnoksága azonban még nem tartotta kritikusnak és visszafordíthatatlannak az urivi hídfőben kialakult helyzetet Don-kanyar. Hetvenöt éve - 1943. január 12-én - történt az urivi áttörés. Sokezernyi magyar katona maradt az orosz hómezőkön, ez a magyar történelem egyik legnagyobb tragédiája. Pilhál György mai.. Hetvenhét évvel ezelőtt, 1943. január 12-én indult meg a szovjetek támadása Don folyó mentén elterülő frontszakaszon a 2. magyar hadsereg állásai ellen. Máthé Áron történész . Don-kanyar: ami mögötte volt, és ami utána van 2020. január 13. Címkék: történelem, szuverenitás, nemzeti. 2020.01.12. - Emlékkiállításokkal, katonai tiszteletadással, beszédekkel és ökumenikus imádsággal emlékeztek meg az 1943. január 12-én, az urivi hídfőnél történt áttörés 77. évfordulójáról. Emléktüzet gyújtottak a 27 esztendeje épült Don-kanyar Emlékkápolnánál, a pákozdi Mészeg-hegyen

73 esztendővel ezelőtt, 1943. január 12-én kezdődött a magyar királyi 2. honvéd hadsereg súlyos veszteségekkel járó visszavonulása a Don-kanyartól. Az 1942. évi nyári offenzíva és az 1943-as doni katasztrófa során a 2. hadsereg személyi vesztesége hozzávetőlegesen 50 hősi halott, 50 ezer sebesült és 26 ezer hadifogoly. 77 éve, 1943. január 12-én kezdődött a második világháborúban a szovjet Vörös Hadsereg támadása a Don-kanyarban. A távoli harcmezőkön a 250 ezer fős 2. magyar hadsereg kötelékéhez tartozó honvédek és munkaszolgálatosok közül mintegy 130 ezren estek el, sebesültek meg, vagy estek fogságba.A magyar katonák sorait az ellenség éppen úgy tizedelte, mint a kemény.

Don-kanyar, 1942-43 tele. Bár igaz Kállay állítása, hogy már az első napon (január 12-én) áttörték a magyar hadsereg - azon belül a IV. hadtest - vonalát az oroszok, de ez még nem feltétlenül lett volna végzetes. Az első szovjet rohamokat ugyanis az elgyötört magyarok még ellentámadással viszonozták 955kondoros 2020. január 18. 13:12 Kedves Barnaby! Istenem mennyi ''értelmetlen'' áldozata volt már szegény hazánknak!Fájdalmasan szép versben méltón emlékezteted az utókor magyar fiait, (igenis!) hős elődeire.Szívvel baráti üdvözlettel:Andrá 75 éve, 1943. január 12-én kezdődött meg a Don-kanyarban a szovjet áttörés. A Vörös Hadsereg offenzívája 12-én a reggeli órákban indult meg, -40 fokos hidegben és az elhúzódó, hősies utóvédharcokban ez a Magyar Királyi 2. Honvéd Hadsereg teljes széthullását okozta

A Don Kanyar - Don Bend 1942-1943 című magyar és angol nyelvű ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik főként a kötet gazdag képi dokumentumai alapján igyekeznek tanulmányozni a több mint hét évtizede történt eseményeket, de egyben fejet hajtanak azon egykori, a Magyar Királyi Honvédségben szolgálatot. A szovjet hadvezetés 1942 végén több támadó hadműveletet készített elő. Ezek közül a Voronyezsi Front osztrogozszk-rosszosi offenzívája a 2. magyar hadsereg megsemmisítését célozta. A szovjet támadást 1943. január 12-én az urivi hídfőből indított erőszakos harcfelderítés vezette be a IV. hadtest 7. hadosztályának védőszakaszán. Ernő napja van, esőmentes idő. 2019. január 12. 12:28 MTI 76 éve, 1943. január 12-én kezdődött a második világháborúban a szovjet Vörös Hadsereg támadása a Don-kanyarban, melynek következtében a 250 ezer fős 2. magyar hadsereg kötelékéhez tartozó honvédek és munkaszolgálatosok közül mintegy 125-130 ezren estek el, sebesültek meg, vagy estek fogságba

A legjobb magyar felszerelés is kevésnek bizonyult a Don

 1. Marosvásárhelyi megemlékezések a Don-kanyar áldozataira. maszol.ro, 2013. január 9. 20:58. Szombaton, január 12-én 10 órakor Marosvásárhelyen a római katolikus temetőben, január 13-án 11.30-kor pedig a csíkfalvi református templomban emlékeznek a doni áldozatokra
 2. A Don-kanyar áldozataira emlékeztek. a Munkaszolgálatosok Országos Egyesületének elnöke beszédében felidézte: hetven évvel ezelőtt, január 12. és február 9. között naponta tízezrével pusztultak el vagy lettek hadifoglyok a doni hómezőkön magyar katonák és munkaszolgálatosok. A feljegyzések szerint a szovjet frontra.
 3. den tekintetben szűkös körülmények között, arra voltak hivatva, hogy
Barna Nárgisz - PIETAEgy szomoru évforduló - 1919

Don-kanyar. Cserbenhagyva 2020.01.13. - Iván Géza. A szovjet Vörös Hadsereg 1943. január 12-én, -30-35 fokos hidegben az arcvonal északi részén, az urivi hídfőből kiindulva áttörte a magyar vonalat és 8-12 kilométer mélyen hatoltak előre, majd január 14-én délen, a scsucsjei hídfőben 50 kilométer szélességben. Itt vagy most: Kezdőlap » Don-kanyar. 12 január 2020 11 visits. 0 comments. Posted by Kustra Ferenc József. Don-kanyarban jéghideg van. Mínusz negyven fokban, csak a havas, hideg jég dominál, Árokban meleg nincs, melegedésre a jég nem használ. Élvezik, ha sokat lőnek, puska és löveg csöve melegszik, Kezüket, hátukat. 2018. január 12. - Az 1943. január 12-én, az urivi hídfőnél történt áttörés 75. évfordulóján emléktüzet gyújtottak a 25 esztendeje felépült Don-kanyar Emlékkápolnánál, a pákozdi Mészeg-hegyen #90 #Brusznyai Árpád #Don-kanyar #emlékezés #évfordul Országszerte 12 útvonalon indulnak el menetszázadok. Veszprém megyében 65 résztvevő, 50 kilométert teljesít majd január 16-án és 17-én. (tovább 2018. január 12. - 18:58.

Az 1943. január 12-i urivi és 14-i scsucsjei áttörés a második világháború legnagyobb magyar katonai veszteséggel járó tragédiája volt. A Don-kanyarban 1943. januárjában vívott harcok a magyar hadtörténelem legszomorúbb fejezetei közé tartoznak, a mínusz 40 fokos orosz télben a megfelelő fegyverzet, utánpótlás és. 2015. január 12. (hétfő) 1943. január 12-e: azon a napon az urivi hídfőnél megkezdődött a Vörös Hadsereg áttörő hadmozdulata. Azt már csak utólag tudni: ez a nap megpecsételte a 2. magyar hadsereg sorsát. Hogy hányan haltak meg, örökre titok marad A pozitív internetes televíziós portál. Veszélyes kalandor növények • AMERIKAI ALKÖRMÖS. Koronavírus a svédasztalnál. Hányan kapják el

2. magyar hadsereg - Wikipédi

Don-kanyar: 65 /most 7O/ éve semmisült meg a 2. magyar hadsereg 2008. 01. 12 Hatvanöt éve, 1943. január 12-én kezdődött a második világháborúban a szovjet Vörös Hadsereg támadása a Don-kanyarban, amelynek során szinte teljesen megsemmisült a 200 ezer fős 2. magyar hadsereg - A Voronyezsi Front 40. hadseregének három lövészhadosztálya csekély harckocsi-támogatással 1943. január 12-én késő délután indította meg támadását. Rajtuk kívül az urivi hídfőben és a Don túlpartján a 40. hadsereg többi alakulata az olasz Alpini hadtest ellen, a scsucsjei szovjet [ A magyar arcvonal áttörése Urivnál, majd Scsucsjénél 1943. január 12-január 14. 176: A 2. hadsereg két sorsdöntő napja (1943. január 15-16) 195: Visszavonulás a Dontól, illetve a III. hadtest védelmi és utóvéd harcai a Siebert-hadtestcsoport kötelékében (1943. január 17.-február 10.) 21

Don kanyar címkével jelölt bejegyzések. Január 12. - miről nevezetes? Bővebben... © 1999-2020 Startlap | Webmestereknek | Felhasználási feltételek. 1943. január 12-én kezdődött a Vörös Hadsereg támadása a Don-kanyarban, amelynek során napok alatt szinte teljesen megsemmisült a 200 ezer fős 2. magyar hadsereg. Munkácsy Márton 2013 Január 12-én, vasárnap két kiállítás nyílik a Katonai Emlékpark Pákozd - Nemzeti Emlékhelyen, majd az emléktűz lángjai 18 órakor lobbannak fel a Don-kanyar Emlékkápolna előtt. A második világháborúban 1943. január 12-én, az urivi hídfőnél megindult támadásban elesett, közel 120 ezer magyar katona emléke előtt. A Don-kanyar hőseire emlékezve 2016. január 13., szerda, Közélet A 73 évvel ezelőtt a Don-kanyarnál és a keleti fronton elesett magyar katonák tiszteletére szervezett megemlékezést tegnap délután Sepsiszentgyörgyön a Történelmi Vitézi Rend sepsiszéki állománya A magyar arcvonal áttörése Urivnál, majd Scsucsjénél (1943. január 12.-január 14.) 201: A 2. hadsereg két sorsdöntő napja (1943. január 15-16.) 221: Visszavonulás a Dontól, illetve a III. hadtest védelmi és utóvédharcai a Siebert-hadtestcsoport kötelékében (1943. január 17.-február 10.) 23

„Don-kanyar - Halálkanyar Felvidék

 1. Szabó Péter: Don-kanyar 1942-1943, különös tekintettel a felvidéki honvédalakulatok keleti hadszíntéri részvételére.A második világháború és a szlovákiai magyarok címmel rendezett tavaly konferenciát a Fórum Kisebbségkutató Intézet Somorján. 1943 januárjának első napjaiban még nem sejtették a magyar honvédek, hogy mi vár rájuk
 2. 1943 január 12-én kora délelőtt, az urivi hídfőből indított szovjet offenzívával vette kezdetét az a véres és a 2. magyar hadsereg pusztulásával végződött ütközet, amely Don-kanyari tragédiaként él a magyar történelmi emlékezetben
 3. A Don-kanyar felől, halál szele söpör. Fülem mellett golyó sziszeg: hideg, hideg, hideg! A bunker oldalát ma bomba törte át. S ha rád kiált a cimborád: tovább, tovább, tovább! A szél, hordja széjjel, álmunk az éjjel: megfagyott. A hóban süppedünk el. Miért jöttünk el? - már nem tudom. Ha vannak angyalok, nem járnak erre most. [
 4. Dicsőség a Don-kanyar hőseinek! 77 évvel ezelőtt, 1943. január 12-én kezdődött a magyar katonai történelem egyik legnagyobb tragédiáját jelentő doni áttörés, amelynek során nemzetünk döbbenetes számú, 100-120 ezer embert veszített
 5. tegy százezer katonája vesztette életét. A doni veszteségekről nem állnak rendelkezésre pontos adatok
 6. tegy 125-130 ezren estek el, sebesültek meg, vagy estek fogságba. Hiányos és korszerűtlen felszereléssel és fegyverzettel szálltak harcba 1942.
 7. Január 12-én, a Don kanyarulatánál a folyó fölhizlalt jegén a szovjet csapatok áttörtek, és kezdetét vette az addig is több tízezres veszteséget elkönyvelő II. magyar hadsereg tragédiája. A folyón túl állomásozó és azon átkelő szovjet csapatokat a dombon túl állomásozó magyar hadtest nem láthatta, így teljesen.

A Vörös Hadsereg támadása 1943. január 12-én indult meg az urivi hídfőből mínusz 30 fokban. A szomszédos német, olasz és román hadseregekhez hasonlóan a magyar csapatok sem tudták kivédeni az offenzívát. 14-én a scsucsjei hídfőből is kitört az ellenség A január 12-én a Don mellett meginduló támadás a magyar hadtörténelem egyik legnagyobb vereségét mérte a 2. magyar hadseregre. Hetven éve, 1943. január 12-én indította meg a szovjet Vörös Hadsereg az Osztrogozsszk-Rosszos-hadműveletet a 2. magyar hadsereg ellen, a Don mentén 1943. január 13: Don-kanyar. 2009.08.31. - interpressmagazin.hu. Már csak korhadt fakeresztek jelzik a ma oly csöndesen hömpölygő folyó mentén, hogy egykoron ez a terület, bizony, maga volt a pokol. A 2. magyar hadsereg kálváriája nemcsak a magyar hadvezetést, hanem az egész nemzetet megrázta - és a sebek a mai napig nem. A Don-kanyar magyar hősei örökké élnek emlékezetünkben 2017-09-11 10:30 Hetvenöt esztendővel ezelőtt, 1942. szeptember 9-én indult meg az a támadás, amelyet a hadtörténetírás a harmadik uriv-sztorozsevojei hídfőcsataként tart számon

Konzervatív forradalom 2Szeged Panoráma: „Hol vannak a katonák” – a 2A doni áttörésre emlékezünk3100

1943. január 12-én kb. egy órás tüzérségi előkészítés után 10.30-kor 2 hadosztály erővel indult meg a Vörös Hadsereg támadása Urivnál. 11.35-kor sikerült betörniük a 7. könnyűhadosztály soproni 4. gyalogezredének állásaiba az urivi-háton. A mieink az elveszett állásokból kivetett erőkkel azonnal ellentámadásra. Hetvenhárom évvel ezelőtt, 1943. január 12-én kezdődött meg a Vörös Hadsereg támadása a Don-kanyarban. Az offenzíva felőrölte a mintegy 200 ezer főből álló 2. magyar hadsereget, amely történetének legsúlyosabb vereségét szenvedte el: a Don-kanyar így Muhival és Moháccsal együtt örök nemzeti trauma marad. - írja. Don-kanyar. Pár nap alatt esett el több tízezer magyar katona . 2018. január 12. 10:36. A Vörös Hadsereg 75 évvel ezelőtt, 1943. január 12-én indított offenzívája következtében százezernél is több magyar katona vesztette életét. Címkék: Tudomány, technika

Don-kanyar: ami mögötte volt, és ami utána van 2020-01-14 11:17 Hetvenhét évvel ezelőtt, 1943. január 12-én indult meg a szovjetek támadása Don folyó mentén elterülő frontszakaszon a 2. magyar hadsereg állásai ellen Két nappal azután, hogy a Vörös Hadsereg megkezdte utolsó, döntő támadását a Sztálingrádban körülzárt óriási német haderő ellen, 1943. január 12-én reggel 9 óra 55 perckor aknavetők, sztálinorgonák és ágyúk iszonyatos pergőtüze után a szovjetek elsöprő erejű támadást indítottak a 2. magyar hadsereg ellen is Hetvenhat évvel ezelőtt ezen a napon, 1943. január 12-én kezdődött a második világháborúban a szovjet Vörös Hadsereg támadása a Don-kanyarban. Ennek következtében a 250 ezres 2. magyar hadsereghez tartozó honvédok és munkaszolgálatosok közül 125-130 ezren estek el, sebesültek meg vagy estek fogságba Jobbik IT: Dicsőség a Don-kanyar hőseinek! Reklám 75 évvel ezelőtt, 1943. január 12-én kezdődött a magyar katonai történelem egyik legnagyobb tragédiáját jelentő doni áttörés, amelynek során nemzetünk döbbenetes számú, 100-120 ezer embert veszített - írja közleményében Kálló Gergely, a Jobbik Ifjúsági.

2

1943. január 12. után egy ideig már tábori levelezőlapok és frontüzenetek sem jöttek a Donnál harcolóktól. Vagy 200 ezer magyar honvéd és munkaszolgálatos vívta ez idő alatt katonailag elképesztően egyenlőtlen élethalálharcát a kegyetlen orosz télben. Aztán újból jöttek hírek a kelet 1943.01.12. Don-kanyar Drága Anyukám! Nagyon várt válasz lapotokat ma kaptam meg kezeimhez. Nagy sokára jött. Ne várjatok most már tőlem levelet és ti se küldjetek Az orosz itt valami nagyra készül, mi meg a végsőkig kitartunk. Erre esküdtünk meg Az 1943 január 12-ei urivi és 14-ei scsucsjei áttörés a második világháború legnagyobb magyar katonai veszteséggel járó tragédiája volt. A Don-kanyarban 1943 januárjában vívott harcok a magyar hadtörténelem legszomorúbb fejezetei közé tartoznak, a mínusz 40 fokos orosz télben a megfelelő fegyverzet, utánpótlás és. Don Kanyar rovat 100 ezer magyar veszett oda: most van a doni katasztrófa 75. évfordulója. 2018. január 12. 2018-01-12 tuci82 Megosztás. 1943. január 12-én indította meg drámaian végződött támadását a szovjet Vörös Hadsereg a Don-kanyarban: a 207 ezer főt számláló 2. magyar hadsereg mintegy 100 ezer katonája elesett.. Hetvenegy éve, 1943. január 12-én a Don-kanyarnál védelmi harcokat folytató 2. magyar hadsereg sávjában erős szovjet támadás indult. A túlerő, a védők nem megfelelő felszerelése előrevetítette a harcok kimenetelét. A hadsereg arcvonalát több helyen áttörték, a Vörös Hadsereg egységei a magyar csapatok hátába kerültek

Erdélyi jobbikosok emlékeztek a Don-kanyar hőseire | Alfahír

Marosvásárhelyi megemlékezések a Don-kanyar áldozataira . Szombaton, január 12-én 10 órakor Marosvásárhelyen a római katolikus temetőben, január 13-án 11.30 órakor pedig a csíkfalvi református templomban emlékezünk meg a doni áldozatokra - A 2. hadsereg arcvonalának 1943. január 12-i és 14-i áttörését követően szervezett visszavonulásra már kerülhetett sor. A III. hadtest a hadsereg zömétől elszakadt és északnyugati irányban vonult vissza, a VII. és a IV. hadtest alakulatai pedig a megkésett január 17-i visszavonulási parancs következményeképpen az. Debrecen - Ma 75 éve, 1943. január 12-én indította meg támadását a szovjet Vörös Hadsereg a Don-kanyarban, melynek következtében a 207 ezer fős 2. magyar hadsereg több mint százezer katonája.

A magyar történelem egyik legsúlyosabb tragédiája 1942/43 telén távol az országtól, a Szovjetunió területén zajlott. A Don menti tájat - ahol több mint 200 kilométeres frontszakasz őrzése volt a magyar honvédek feladata - Don-kanyar, doni front, sőt: a doni pokol néven őrizte meg a történelmi emlékezet. 1943 januárjában itt semmisült meg a második magyar. Emlékezés a Don-kanyar hősi halottaira Hódmezővásárhelyen. A II. világháború keleti-hadszínterén elesettekre emlékeznek január 11-én és 12-én Hódmezővásárhelyen. A Don-kanyar poklában 73 évvel ezelőtt hősi halált halt honvédek lelki üdvéért a belvárosi katolikus..

A Don 200 kilométeres partszakaszának védelmére felsorakozott 2. magyar hadsereg alakulatainak erőállapota a téli hónapokra jelentősen leromlott, mivel az ellátása már alig-alig működött. Ilyen körülmények között érte csapatait a szovjet Voronyezsi és Brjanszki Front hadművelete 1943. január 12-én az urivi hídfőből Címke: Don-kanyar. Vásárhelyi Fidesz: A Don-kanyar hőseire emlékezünk. 2019.01.12. 2019.01.13. Megemlékezést tartanak a doni katasztrófa hetvenötödik évfordulója alkalmából január 12-én, pénteken 10 órától a hódmezővásárhelyi Hősök terén. Emlékbeszédet mond Miklós Péter, az Emlékpont vezetője, valamint. A magyar katonáknak a Don mintegy kétszáz kilométernyi szakaszát kellett védeniük. - A szovjet offenzíva hetvenhat esztendővel ezelőtt, 1943. január 12-én indult meg az Don-kanyar urivi hídfőjéből, több mint mínusz harminc fokos hidegben Címke: Don-kanyar. Semjén ismét avatott! Közzétéve 2013. január 31. (csütörtök) | Szerző: Rendszer Gazda. Nem értem igazából kinek milyen okból van szüksége Semlyén Zsolttal való emlékmű avatásra, de furcsa gusztusra vall. Az oroszlany.hu-n megjelent Emlékezzünk elesett katonáinkra című cikk azonban azt mutatja.

 • Rémtörténetek igaz.
 • Farkas 2013 yukio.
 • The great gatsby soundtrack.
 • Menyasszonyi haj.
 • 2600 kcal étrend.
 • Jysk ágynemű.
 • Stanozolol Magnus Pharmaceuticals.
 • Postás szakszervezet kilépési nyilatkozat.
 • Opitz barbi haja titka.
 • Seduxen injekció ára.
 • Sündisznó angolul.
 • Gyümölcsfaiskola budapest.
 • Csendes elszívó ventilátor.
 • Agymenők kritika.
 • Messenger emoji beállítás android.
 • Ház és kerttervező program.
 • Karácsonyi tea házilag.
 • Időutazó 2020 világháború.
 • Surolan használati utasítás.
 • Salakmotor vb.
 • Tiencsin magyar gyarmat.
 • Norvég nyelvcsalád.
 • Legcukibb kutyák.
 • Legcukibb kutyák.
 • Krómcső.
 • Makrobiotikus édesség receptek.
 • Huawei kijelző hiba.
 • Online fotós munka.
 • Theseus ariadne.
 • A föld belső szerkezete animáció.
 • Vízben szülés gyakori kérdések.
 • Wayback Machine youtube.
 • Kopár szík.
 • Ledderhose szindróma.
 • Tankcsapda póló bolt.
 • Labamba film.
 • Petrezselymes töltött tojás.
 • Ortopédia ügyelet budapest.
 • Papucsállatka részei.
 • World's hottest chili peppers.
 • Barna rétihéja lába.